NABORY WNIOSKÓW – Dolina Strugu

AKTUALNE

2023

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2023 – Modernizacja obiektów z przeznaczeniem na świetlice wiejskienabór zakończony

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2023 – Podejmowanie działalności gospodarczejnabór zakończony

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2023/G – Wsparcie oddolnych inicjatywnabór zakończony

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2023/G – Organizacja imprez, wsparcie seniorów, infrastruktura turystyczna nabór zakończony 

ARCHIWUM

2022

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2022/G (operacje grantowe) – nabór zakończony 

2021

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 5/2021 (Kształtowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne)– nabór zakończony 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 4/2021 (Podejmowanie działalności gospodarczej)– nabór zakończony 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 2/2021/G (operacje grantowe– nabór zakończony 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 1/2021/G (operacje grantowe) – nabór zakończony 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 3/2021 (Modernizacja dróg lokalnych)– nabór zakończony

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2021 (Kształtowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne)-nabór zakończony

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2021 (Podejmowanie działalności gospodarczej)-nabór zakończony

2020

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2020/G– nabór zakończony

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2020 nabór zakończony

2019

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 3/2019 nabór zakończony

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2019nabór zakończony

OGŁOSZENIE O NABORZE WNISOKÓ NR 1/2019nabór zakończony

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2019/Gnabór zakończony

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2019/G nabór zakończony

2018

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 6/2018: Rozwijanie działalności gospodarczej- nabór zakończony

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 5/2018: Podejmowanie działalności gospodarczej- nabór zakończony

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 4/2018: Kształtowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne- nabór zakończony.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 3/2018: Wspieranie inicjatyw w celu utworzenia i rozwoju inkubatora przetwórstwa lokalnego, poprzez szkolenia i konsultacje- nabór zakończony.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2018: Modernizacja i wyposażenie obiektów z przeznaczeniem na świetlice wiejskie i centra kultury- nabór zakończony.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 3/2018/G: „Pobudzenie aktywności społeczności lokalnej w obszarze działań związanych z promowaniem dziedzictwa lokalnego, kultury, podnoszenia wiedzy- nabór zakończony.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2018/G: w ramach projektu grantowego realizowanego przez LGD – Lider Dolina Strugu pn. „Rozwój mikroregionu Doliny Strugu poprzez poprawę infrastruktury turystycznej i promocję produktów lokalnych”- nabór zakończony.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2018: Kształtowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne- nabór zakończony.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2018/G: Remont, modernizacja obiektów dziedzictwa sakralnego, kulturowego i historycznego- nabór zakończony

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2018/G: Wzrost atrakcyjności oferty instytucji społecznych- nabór zakończony

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2018/G: Powołanie lokalnego forum organizacji pozarządowych- nabór zakończony

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2018/G: Promocja i zintegrowanie usług, produktów turystycznych i produktów lokalnychnabór zakończony

IV. OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW: MARKETING PRODUKTÓW ROLNYCHNabór zakończony, operacje złożone w ramach naboru nie pozwalają na osiągnięcie celów i wskaźników realizacji projektu grantowego, w związku z tym przesunięto nabór zgodnie z aktualnym harmonogramem.

  1. Lista projektów złożonych
  2. Odstąpienie od naboru

III. OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW: BUDOWA I MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ-  Nabór zakończony, operacje złożone w ramach naboru nie pozwalają na osiągnięcie celów i wskaźników realizacji projektu grantowego, w związku z tym przesunięto nabór zgodnie z aktualnym harmonogramem.

  1. Lista projektów złożonych
  2. Odstąpienie od naboru

II. OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW: ORGANIZACJA IMPREZ INTEGRACYJNYCH, KULTURALNYCH I REKREACYJNYCH-   Nabór zakończony, operacje złożone w ramach naboru nie pozwalają na osiągnięcie celów i wskaźników realizacji projektu grantowego, w związku z tym przesunięto nabór zgodnie z aktualnym harmonogramem.

  1. Lista projektów złożonych
  2. Odstąpienie od naboru

I. OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW: WŁĄCZANIE SENIORÓW W ŻYCIE SPOŁECZNE OBSZARU – Nabór zakończony, operacje złożone w ramach naboru nie pozwalają na osiągnięcie celów i wskaźników realizacji projektu grantowego, w związku z tym przesunięto nabór zgodnie z aktualnym harmonogramem. 

  1. Lista projektów złożonych
  2. Odstąpienie od naboru

2017

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 4/2017– MODERNIZACJA DRÓG LOKALNYCH- nabór zakończony

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 3/2017– TWORZENIE I ROZWÓJ INKUBATORÓW PRZETWÓRSTWA LOKALNEGO- nabór zakończony

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2017– ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ- nabór zakończony

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2017– PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ- nabór zakończony