NABORY WNIOSKÓW

2018

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2018/G: Remont, modernizacja obiektów dziedzictwa sakralnego, kulturowego i historycznego- aktualny

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2018/G: Wzrost atrakcyjności oferty instytucji społecznych- aktualny

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2018/G: Powołanie lokalnego forum organizacji pozarządowych- aktualny

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2018/G: Promocja i zintegrowanie usług, produktów turystycznych i produktów lokalnych– aktualny

IV. OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW: MARKETING PRODUKTÓW ROLNYCH– nabór unieważniony

  1. Lista projektów złożonych
  2. Odstąpienie od naboru

III. OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW: BUDOWA I MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ- nabór unieważniony

  1. Lista projektów złożonych
  2. Odstąpienie od naboru

II. OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW: ORGANIZACJA IMPREZ INTEGRACYJNYCH, KULTURALNYCH I REKREACYJNYCH- nabór unieważniony

  1. Lista projektów złożonych
  2. Odstąpienie od naboru

I. OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW: WŁĄCZANIE SENIORÓW W ŻYCIE SPOŁECZNE OBSZARU –  nabór unieważniony

  1. Lista projektów złożonych
  2. Odstąpienie od naboru

2017

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 4/2017– MODERNIZACJA DRÓG LOKALNYCH- nabór zakończony

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 3/2017– TWORZENIE I ROZWÓJ INKUBATORÓW PRZETWÓRSTWA LOKALNEGO- nabór zakończony

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2017– ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ- nabór zakończony

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2017– PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ- nabór zakończony