Komisja Rewizyjna „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu”

Bartłomiej Lampart – Przewodniczący
Maria Dziura – Sekretarz
Oleg Czyżowski – Członek