Zarząd „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu”

Kazimierz Jaworski – Prezes Zarządu

Jerzy Kocój – Wiceprezes Zarządu

Bartłomiej Kuchta – Sekretarz Zarządu

Janusz Skotnicki – Skarbnik Zarządu

Jurek Faraś – Członek Zarządu

Jerzy Fil – Członek Zarządu

Małgorzata Bazan – Członek Zarządu

Marek Czarnota – Członek Zarządu