Zarząd „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu”

Kazimierz Jaworski – Prezes Zarządu

Janusz Skotnicki – Wiceprezes Zarządu

Maria Dziura – Sekretarz Zarządu

Jurek Faraś – Skarbnik Zarządu

Jerzy Kocój – Członek Zarządu

Jerzy Fil – Członek Zarządu

Małgorzata Bazan – Członek Zarządu

Marek Czarnota – Członek Zarządu