Zarząd „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu”

  1. Małgorzata Bazan – Prezes Zarządu
  2. Jerzy Kocój – Wiceprezes Zarządu
  3. Bartłomiej Kuchta – Sekretarz Zarządu
  4. Janusz Błotnicki – Skarbnik Zarządu
  5. Jurek Faraś – Członek Zarządu
  6. Jerzy Fil – Członek Zarządu
  7. Marek Czarnota – Członek Zarządu
  8. Grażyna Drążek – Członek Zarządu