Procedura oceny i wyboru operacji- nabory w trybie konkursowym

2023

Procedura oceny i wyboru operacji w trybie konkursowym- obowiązujące od 23 lutego 2023 r.

Załączniki od 1 do 8 znajdują się w procedurze powyżej.

Załącznik nr 9. Deklaracja bezstronności i poufności pracownika biura
Załącznik nr 10. Rejestr interesów pracowników biura
Załącznik nr 11. Deklaracja poufności i bezstronności członków Rady
Załącznik nr 12. Rejestr interesów członków Rady

ARCHIWUM

2020

Procedura oceny i wyboru operacji w trybie konkursowym- (archiwalna) obowiązujące od 16 grudnia 2020 r. do 22.02.2023 r.

Załączniki od 1 do 8 znajdują się w procedurze powyżej.

Załącznik nr 9. Deklaracja bezstronności i poufności pracownika biura
Załącznik nr 10. Rejestr pracowników biura
Załącznik nr 11. Deklaracja poufności i bezstronności członków Rady
Załącznik nr 12. Rejestr interesów członków Rady

2019

Procedura oceny i wyboru operacji w trybie konkursowym- obowiązująca od  12 czerwca 2019 r.

Procedura oceny i wyboru operacji w trybie konkursowym- obowiązująca od 11 lipca 2018 r. do 11 czerwca 2019 r.

2017

Procedura oceny i wyboru operacji w trybie konkursowym- obwiązujące od 20 listopada 2017 r.

Procedura oceny i wyboru operacji w trybie konkursowym- obwiązujące od 22 września 2017 r.

Procedura oceny i wyboru operacji w trybie konkursowym- obwiązujące od 30 marca 2017 r.

Procedura oceny i wyboru operacji w trybie konkursowym- obwiązujące do 30 marca 2017 r.