Kontakt

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”
ul. Myśliwska 16, 36-030 Błażowa

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00
Tel./Fax 017 230 10 99
biuro@liderds.ostnet.pl