Formularze wniosków i umów

FORMULARZE WNIOSKÓW SKŁADANYCH W RAMACH NABORÓW PROWADZONYCH W TRYBIE KONKURSOWYM:

W związku z aktualizacjami dokumentów związanych z naborami wniosków na rozpoczęcie oraz rozwijanie działalności gospodarczej, prosimy potencjalnych wnioskodawców o posługiwanie się wzorami zamieszczonymi na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, które znajdują się w linkach poniżej:

  1. Podejmowanie działalności gospodarczej
  2. Pozostałe operacje (z wyłączeniem podejmowania działalności gospodarczej).
  3. Projekty grantowe (tylko dla LGD).
  4. Wniosek beneficjenta o zaliczkę

FORMULARZE WNIOSKÓW SKŁADANYCH W RAMACH NABORÓW PROWADZONYCH W TRYBIE GRANTOWYM:

WERSJA AKTUALNA (obowiązuje od 23.02.2023 r.)

Formularz Wniosku o powierzenie grantu,

Zał. 8 do Wniosku o powierzenie grantu-
zestawienie rzeczowo-finansowe

Zał. 9a do Wniosku o powierzenie grantu-
ośw. VAT osoby prawnej

Zał. 9b do Wniosku o powierzenie grantu-
ośw. VAT osoby fizycznej

Zał. 13 do Wniosku o powierzenie grantu- oświadczenie właściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację grantu

Wzór umowy o powierzenie grantu,

Formularz Wniosku o rozliczenie grantu,

Załącznik nr 2 do Wniosku o rozliczenie grantu-
zestawienie rzeczowo-finansowe

Załącznik nr 3 do Wniosku o rozliczenie grantu-
wykaz faktur

Załącznik nr 17 do Wniosku o rozliczenie grantu- oświadczenie o wyodrębnieniu kont
Załącznik nr 18 do Wniosku o rozliczenie grantu-
karta rozliczenia zadania

Załącznik nr 19 do Wniosku o rozliczenie grantu-
lista obecności na szkoleniach

Sprawozdanie z realizacji przez grantobiorcę zadania.

ARCHIWUM

OBOWIĄZUJE od 12.06.2019 do 22.02.2023 r.

  1. Formularz Wniosku o powierzenie grantu.

Zał. 8 do Wniosku o powierzenie grantu
Zał. 9a do Wniosku o powierzenie grantu
Zał. 9b do Wniosku o powierzenie grantu
Zał. 13 do Wniosku o powierzenie grantu

2. Wzór umowy o powierzenie grantu.

3.  Formularz Wniosku o rozliczenie grantu.

Załącznik nr 2 do Wniosku o rozliczenie grantu
Załącznik nr 3 do Wniosku o rozliczenie grantu
Załącznik nr 16 do Wniosku o rozliczenie grantu
Załącznik nr 17 do Wniosku o rozliczenie grantu
Załącznik nr 18 do Wniosku o rozliczenie grantu

4. Sprawozdanie z realizacji przez grantobiorcę zadania.

OBOWIĄZUJE do 11.06.2019

1. Formularz Wniosku o powierzenie grantu,

Zał. 8 do Wniosku o powierzenie grantu
Zał. 9a do Wniosku o powierzenie grantu
Zał. 9b do Wniosku o powierzenie grantu
Zał. 13 do Wniosku o powierzenie grantu

2. Wzór umowy o powierzenie grantu,

3. Formularz Wniosku o rozliczenie grantu,

Załącznik nr 2 do Wniosku o rozliczenie grantu
Załącznik nr 3 do Wniosku o rozliczenie grantu
Załącznik nr 17 do Wniosku o rozliczenie grantu
Załącznik nr 18 do Wniosku o rozliczenie grantu
Załącznik nr 19 do Wniosku o rozliczenie grantu

4. Sprawozdanie z realizacji przez grantobiorcę zadania.

OBOWIĄZUJE DO 20.11.2017

1. Formularz Wniosku o powierzenie grantu,

Zał. 8 do Wniosku o powierzenie grantu
Zał. 9a do Wniosku o powierzenie grantu
Zał. 9b do Wniosku o powierzenie grantu
Zał. 13 do Wniosku o powierzenie grantu

2. Wzór umowy o powierzenie grantu,

3. Formularz Wniosku o rozliczenie grantu,

Załącznik nr 2 do Wniosku o rozliczenie grantu
Załącznik nr 3 do Wniosku o rozliczenie grantu
Załącznik nr 17 do Wniosku o rozliczenie grantu
Załącznik nr 18 do Wniosku o rozliczenie grantu
Załącznik nr 19 do Wniosku o rozliczenie grantu

4. Sprawozdanie z realizacji przez grantobiorcę zadania.

2016

OBOWIĄZUJE DO 06.04.2018


Bardzo przydatne interpretacje i wyjaśnienia dotyczące naborów znajdą Państwo także na stronach UMWP, pod linkiem: http://www.prow.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty/interpretacje/wdrazanie-lrs-19-2