Formularze wniosków i umów

FORMULARZE WNIOSKÓW SKŁADANYCH W RAMACH NABORÓW PROWADZONYCH W TRYBIE KONKURSOWYM:

W związku z aktualizacjami dokumentów związanych z naborami wniosków na rozpoczęcie oraz rozwijanie działalności gospodarczej, prosimy potencjalnych wnioskodawców o posługiwanie się wzorami zamieszczonymi na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, które znajdują się w linkach poniżej:

  1. Podejmowanie działalności gospodarczej
  2. Rozwój działalności gospodarczej/pozostałe.
  3. Projekty grantowe
  4. Wniosek beneficjenta o zaliczkę

FORMULARZE WNIOSKÓW SKŁADANYCH W RAMACH NABORÓW PROWADZONYCH W TRYBIE GRANTOWYM:

WERSJA AKTUALNA

OBOWIĄZUJE od 12.06.2019

  1. Formularz Wniosku o powierzenie grantu.

Zał. 8 do Wniosku o powierzenie grantu
Zał. 9a do Wniosku o powierzenie grantu
Zał. 9b do Wniosku o powierzenie grantu
Zał. 13 do Wniosku o powierzenie grantu

2. Wzór umowy o powierzenie grantu.

3.  Formularz Wniosku o rozliczenie grantu.

Załącznik nr 2 do Wniosku o rozliczenie grantu
Załącznik nr 3 do Wniosku o rozliczenie grantu
Załącznik nr 16 do Wniosku o rozliczenie grantu
Załącznik nr 17 do Wniosku o rozliczenie grantu
Załącznik nr 18 do Wniosku o rozliczenie grantu

4. Sprawozdanie z realizacji przez grantobiorcę zadania.

ARCHIWUM

OBOWIĄZUJE do 11.06.2019

1. Formularz Wniosku o powierzenie grantu,

Zał. 8 do Wniosku o powierzenie grantu
Zał. 9a do Wniosku o powierzenie grantu
Zał. 9b do Wniosku o powierzenie grantu
Zał. 13 do Wniosku o powierzenie grantu

2. Wzór umowy o powierzenie grantu,

3. Formularz Wniosku o rozliczenie grantu,

Załącznik nr 2 do Wniosku o rozliczenie grantu
Załącznik nr 3 do Wniosku o rozliczenie grantu
Załącznik nr 17 do Wniosku o rozliczenie grantu
Załącznik nr 18 do Wniosku o rozliczenie grantu
Załącznik nr 19 do Wniosku o rozliczenie grantu

4. Sprawozdanie z realizacji przez grantobiorcę zadania.

OBOWIĄZUJE DO 20.11.2017

1. Formularz Wniosku o powierzenie grantu,

Zał. 8 do Wniosku o powierzenie grantu
Zał. 9a do Wniosku o powierzenie grantu
Zał. 9b do Wniosku o powierzenie grantu
Zał. 13 do Wniosku o powierzenie grantu

2. Wzór umowy o powierzenie grantu,

3. Formularz Wniosku o rozliczenie grantu,

Załącznik nr 2 do Wniosku o rozliczenie grantu
Załącznik nr 3 do Wniosku o rozliczenie grantu
Załącznik nr 17 do Wniosku o rozliczenie grantu
Załącznik nr 18 do Wniosku o rozliczenie grantu
Załącznik nr 19 do Wniosku o rozliczenie grantu

4. Sprawozdanie z realizacji przez grantobiorcę zadania.

2016

OBOWIĄZUJE DO 06.04.2018


Bardzo przydatne interpretacje i wyjaśnienia dotyczące naborów znajdą Państwo także na stronach UMWP, pod linkiem: http://www.prow.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty/interpretacje/wdrazanie-lrs-19-2