Formularze wniosków i umów

NABORY WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSOWYM:

W związku z aktualizacjami dokumentów związanych z naborami wniosków na rozpoczęcie oraz rozwijanie działalności gospodarczej, prosimy potencjalnych wnioskodawców o posługiwanie się wzorami zamieszczonymi na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, które znajdują się w linkach poniżej:

  1. Podejmowanie działalności gospodarczej
  2. Rozwój działalności gospodarczej/pozostałe.

NABORY WNIOSKÓW W TRYBIE GRANTOWYM

Procedura oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców- aktualna, obowiązuje od: 2018-04-06

Załącznik 1. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźnikami,
Załącznik 2. Karta weryfikacji operacji,
Załącznik 3. Schemat procedury oceny i wyboru operacji,
Załącznik 4. Karta oceny zgodności operacji z PROW,
Załącznik 5. Formularz Wniosku o powierzenie grantu,

Zał. 8 do Wniosku o powierzenie grantu
Zał. 9a do Wniosku o powierzenie grantu
Zał. 9b do Wniosku o powierzenie grantu
Zał. 13 do Wniosku o powierzenie grantu

Załącznik 6. Deklaracja poufności,
Załącznik 7. Rejestr interesów,
Załącznik 8. Karta oceny wg. lokalnych kryteriów,
Załącznik 9. Wzór umowy o powierzenie grantu,
Załącznik 10. Formularz Wniosku o rozliczenie grantu,

Załącznik nr 2 do Wniosku o rozliczenie grantu
Załącznik nr 3 do Wniosku o rozliczenie grantu
Załącznik nr 17 do Wniosku o rozliczenie grantu
Załącznik nr 18 do Wniosku o rozliczenie grantu
Załącznik nr 19 do Wniosku o rozliczenie grantu

Załącznik 11. Sprawozdanie z realizacji przez grantobiorcę zadania.


 

Bardzo przydatne interpretacje i wyjaśnienia dotyczące naborów znajdą Państwo także na stronach UMWP, pod linkiem: http://www.prow.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty/interpretacje/wdrazanie-lrs-19-2