Ankieta – konsultacje lsr 2023-2027

Zapraszamy mieszkańców LGD Doliny Strugu do wypełniania ankiety, która ma na celu analizę obszaru pod kątem problemów, potrzeb a także potencjału obszaru i zagrożeń. Analiza ta posłuży do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027.

Ankieta do uzupełnienia w wersji elektronicznej:

KLIKNIJ ABY PRZEJŚĆ DO ANKIETY

Ankieta do pobrania (MS Word):

KLIKNIJ ABY POBRAĆ ANKIETĘ