Zakończono szkolenia dotyczące trwajacych naborów wniosków

W dniu 23 marca 2023 r. miały miejsce szkolenia informacyjne dotyczące ogłoszonych naborów wniosków:

1/2023 – Modernizacja i wyposażenie obiektów z przeznaczeniem na świetlice wiejskie i centra kultury
2/2023 – Podejmowanie działalności gospodarczej

Dnia 24 marca 2023 r. odbyło się natomiast szkolenie dotyczące naborów wniosków na operacje grantowe:
1/2023/G – Wsparcie oddolnych inicjatyw,
2/2023/G – Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych, Podjęcie działań aktywnie włączających seniorów w życie społeczne obszaru, Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej.
W trakcie spotkań potencjalni wnioskodawcy mogli zapoznać się m.in. z warunkami przyznania pomocy obowiązującymi przy wnioskowaniu o pomoc w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, kryteriami wyboru operacji i kwalifikowalności wydatków.
Druga część szkolenia dotyczyła wypełniania dokumentacji aplikacyjnej oraz niezbędnych załączników. Wszyscy obecni otrzymali materiały szkoleniowe, którymi mogli posiłkować się w trakcie szkolenia.

Szkolenia odbyły się w ramach Kosztów bieżących i aktywizacji biura LGD, finansowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.