Umowa na wsparcie przygotowawcze podpisana

W dniu 23 czerwca 2022 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego podpisana została Umowa o przyznaniu pomocy na działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Wysokość przyznanej pomocy wynosi 74 000,00 zł.
Główne zobowiązania wynikające z powyższej umowy to:
1) przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027,
2) przeprowadzenie konsultacji społecznych w każdej z 4 gmin obejmujących obszar LDG,
3) prowadzenie strony internetowej www.liderds.ostnet.pl oraz umieszczanie na niej wszelkich informacji dotyczących procesu przygotowywania LSR.

Informacja o terminach i miejscach planowanych do przeprowadzenia spotkań zamieszczona zostanie w najbliższym czasie.