Procedura oceny i wyboru operacji- nabory w trybie grantowym

2018

Procedura oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców- aktualna, obowiązuje od: 2018-04-06

Załącznik 1. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźnikami,
Załącznik 2. Karta weryfikacji operacji,
Załącznik 3. Schemat procedury oceny i wyboru operacji,
Załącznik 4. Karta oceny zgodności operacji z PROW,
Załącznik 5. Formularz Wniosku o powierzenie grantu,

Zał. 8 do Wniosku o powierzenie grantu
Zał. 9a do Wniosku o powierzenie grantu
Zał. 9b do Wniosku o powierzenie grantu
Zał. 13 do Wniosku o powierzenie grantu

Załącznik 6. Deklaracja poufności,
Załącznik 7. Rejestr interesów,
Załącznik 8. Karta oceny wg. lokalnych kryteriów,
Załącznik 9. Wzór umowy o powierzenie grantu,
Załącznik 10. Formularz Wniosku o rozliczenie grantu,

Załącznik nr 2 do Wniosku o rozliczenie grantu
Załącznik nr 3 do Wniosku o rozliczenie grantu
Załącznik nr 17 do Wniosku o rozliczenie grantu
Załącznik nr 18 do Wniosku o rozliczenie grantu
Załącznik nr 19 do Wniosku o rozliczenie grantu

Załącznik 11. Sprawozdanie z realizacji przez grantobiorcę zadania.

ARCHIWUM

2017

Procedura oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców- wersja archiwalna, obowiązuje od: 2017-11-20 do 2018-04-06.

Załącznik 1. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźnikami,
Załącznik 2. Karta weryfikacji operacji,
Załącznik 3. Schemat procedury oceny i wyboru operacji,
Załącznik 4. Karta oceny zgodności operacji z PROW,
Załącznik 5. Formularz Wniosku o powierzenie grantu,

Zał. 8 do Wniosku o powierzenie grantu
Zał. 9a do Wniosku o powierzenie grantu
Zał. 9b do Wniosku o powierzenie grantu
Zał. 13 do Wniosku o powierzenie grantu

Załącznik 6. Deklaracja poufności,
Załącznik 7. Rejestr interesów,
Załącznik 8. Karta oceny wg. lokalnych kryteriów,
Załącznik 9. Wzór umowy o powierzenie grantu,
Załącznik 10. Formularz Wniosku o rozliczenie grantu,

Załącznik nr 2 do Wniosku o rozliczenie grantu
Załącznik nr 3 do Wniosku o rozliczenie grantu
Załącznik nr 17 do Wniosku o rozliczenie grantu
Załącznik nr 18 do Wniosku o rozliczenie grantu
Załącznik nr 19 do Wniosku o rozliczenie grantu

Załącznik 11. Sprawozdanie z realizacji przez grantobiorcę zadania.

2016

Procedura oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców- wersja archiwalna, obowiązuje do: 2017-11-20