Uchwały LGD

Uchwała nr 1/NWZ/2018 z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Procedur oceny i wyboru operacji w ramach oddzialania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD

Uchwała nr 1/NWZ/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru członków Rady „Lokalnej Grupy Działąnia – Lider Dolina Strugu”

Uchwała nr 5/WZ/2018 z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Procedury oceny i wyboru oraz rozliczenia, monitoringu i kontroli grantobiorców

Uchwała nr 4/WZ/2018 z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji LSR

Uchwała nr 3/NWZ/2017 z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Procedur oceny i wyboru operacji

Uchwała nr 2/NWZ/2017 z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie aktualizacji Procedur oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców

Uchwała nr 1/NWZ/2017 z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji LSR

Uchwała nr 4/WZ/2017 z dnia 18 września 2017 w sprawie przyjęcia aktualizacji Procedur ustalania i zmiany kryteriów wyboru operacji konkursowych i operacji grantowych

Uchwała nr 3/NWZ/2017 z dnia 18 września 2017 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Procedur oceny i wyboru operacji

Uchwała nr 3/WZ/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Procedur oceny i wyboru operacji

Uchwała nr 1/WZ/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji LSR

Uchwała nr 1/NWZ/2017 z dnia 26 stycznia 2017 w sprawie przyjęcia aktualizacji LSR

Uchwała nr 1/NWZ/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji LSR

Uchwała nr 1/NWZ/2016 z dnia 20 czerwca 2016r w sprawie: przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2022 „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu”