Działania promocyjne

Na tej stronie umieszczane będą materiały promocyjne, dotyczące PROW 2014-2020, realizacji LSR i innych, związanych tematycznie z obszarem Doliny Strugu.