Odstąpienie od naboru wniosków na granty

Informujemy, iż zgodnie z zapisami  § 18 pkt. 1 ust. 1  „„Procedury oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców”, Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – „Lider Dolina Strugu” w dniu 7.03.2018 r. na podstawie uchwały numer 1/2018 podjął decyzję o odstąpieniu od prowadzonych naborów wniosków na granty.

W związku z powyższym nabory numer 1/2018/G, 2/2018/G, 3/2018/G, 4/2018/G zostały unieważnione ze względu na brak możliwości zrealizowania założonych celów i wskaźników Projektu Grantowego w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016 – 2022.

W najbliższym czasie zostaną ponownie ogłoszone nabory na granty, szczegółowe informacje zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.liderds.ostnet.pl.