LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W NABORZE NR 1/2018/G

Lokalna Grupa Działania informuje, iż w w ramach naboru nr 1/2018/G na operacje w zakresie: Włączanie seniorów w życie społeczne obszaru, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, do dnia 29 stycznia 2018 r., nie wpłynął ani jeden wniosek.

LISTA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH- NABÓR NR. 1/2018/G