Rada „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu”

  1. Barbara Trzyna
  2. Tadeusz Bartoń
  3. Dawid Krupczak
  4. Krzysztof Mrózek
  5. Anna Lorenz-Filip
  6. Krystyna Wojtyło
  7. Wanda Trzyna
  8. Daniel Jaworski
  9. Krzysztof Grad