Rada „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu”

  1. Barbara Trzyna
  2. Krzysztof Mrózek
  3. Anna Lorenz-Filip
  4. Krystyna Wojtyło
  5. Wanda Trzyna
  6. Krzysztof Grad
  7. Klaudia Skoczylas-Kopiec
  8. Dariusz Szydełko
  9. Wiktoria Palczewska