LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W NABORZE NR 2/2018/G

Lokalna Grupa Działania- Lider Dolina Strugu, publikuje listę wniosków złożonych w ramach naboru nr 2/2018/G na operacje w zakresie: Organizacja imprez integracyjnych kulturalnych i rekreacyjnych., w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Do dnia 29 stycznia 2017 r. wpłynęły 4 wnioski o przyznanie pomocy, na łączną kwotę 20 000,00 PLN

LISTA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH- NABÓR NR 2/2018/G