LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W NABORZE NR 2/2017

Publikujemy listę wniosków złożonych w ramach naboru nr 2/2017 na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Do dnia 28 czerwca 2017 r. wpłynęło 5 wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę 497 820,00 PLN

LISTA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH- NABÓR NR. 2/2017 PLN.

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe- rozwijanie działalności

Przypominamy, iż nadal trwa nabór wniosków nr. 2/2017 o przyznanie pomocy na operacje związane z rozwijaniem działalności gospodarczej- ogłoszenie wraz z niezbędną dokumentacją znajdują się TUTAJ. 

Na środę, 21 czerwca br. zaplanowane zostało także spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla potencjalnych beneficjentów naboru nr 2/2017. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na godzinę 11:00 do biura LGD-
36-030 Błażowa, ul. Myśliwska 16. 

Informacja o spotkaniu informacyjnym- podejmowanie działalności gospodarczej

W związku z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez potencjalnych wnioskodawców, Lokalna Grupa Działania- Lider Dolina Strugu zaprasza mieszkańców gmin: Błażowa, Chmielnik, Hyżne oraz Tyczyn, na spotkanie informacyjne, dotyczące zasad ubiegania się oraz wypełniania dokumentacji na podejmowanie działalności gospodarczej, odnośnie trwającego naboru wniosków nr 1/2017 r.

Czytaj dalej Informacja o spotkaniu informacyjnym- podejmowanie działalności gospodarczej