Archiwum kategorii: Sprawy organizacyjne

Wpisy dotyczące spraw organizacyjnych LiderDS

„Lokalna Grupa Działania
– Lider Dolina Strugu”
ul. Myśliwska 16,
36-030 Błażowa

Informujemy, iż nowym Dyrektorem Biura powołanym przez Zarząd Stowarzyszenia, zgodnie z §4. ust. 1 REGULAMINU BIURA „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” w dniu 31 maja 2021 r. został Pan Michał Pępek.

Czytaj dalej

Walne zebranie członków lgd lider Dolina Strugu

Działając na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach Dz. U. 1989 nr 20 poz. 104 oraz Statutu „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu”, zapraszamy na Walne Zebranie Członków „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2021 roku o godz. 15oo w Biurze LGD w Błażowej ul. Myśliwska 16 (Dworek).

Czytaj dalej Walne zebranie członków lgd lider Dolina Strugu

Konsultacje społeczne- aktualizacja LSR

W związku z uruchomieniem procedury związanej z aktualizacją Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanej przez społeczność na lata 2016-2022 „Lokalnej Grupy Działania”- Lider Dolina Strugu, zapraszamy wszystkich przedstawicieli interesariuszy LSR (samorządów, organizacji pozarządowych oraz osoby fizyczne) do zapoznania się z proponowanymi zmianami oraz wyrażania swoich opinii i komentarzy odnośnie tych propozycji.

Czytaj dalej Konsultacje społeczne- aktualizacja LSR

SZKOLENIA W RAMACH naboru 1/2021- podejmowanie działalności gospodarczej

W związku z ogłoszonym naborem wniosków nr np. 1/2021 oraz obostrzeniami dotyczącymi gromadzenia się wprowadzonymi w wyniku pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 informujemy, że szkolenia grupowe odbywać się będą w grupach maksymalnie 5-osobowych z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Czytaj dalej SZKOLENIA W RAMACH naboru 1/2021- podejmowanie działalności gospodarczej

Informacja dla wnioskodawców ws. doradztwa indywidualnego

Nawiązując do trwających aktualnie naborów wniosków nr 1/2021, 2/2021 i 3/2021 w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 informujemy, że doradztwo indywidualne pracowników biura świadczone będzie wyłącznie po uprzednim umówieniu spotkania pod nr. 17 2301 099 lub mailowo na adres: biuro@liderds.ostnet.pl. Zwracamy się również z prośbą o ograniczenie wizyt w naszym biurze do niezbędnego minimum. Wchodząc do biura prosimy o założenie maski ochronnej oraz dezynfekcję rąk zgodnie z komunikatami znajdującymi się przy wejściu. Osoby, które nie będą stosować się do tych zaleceń nie będą obsługiwane.

Informacja na temat formy organizacji doradztwa grupowego zostanie podana w przyszłym tygodniu.