Archiwum kategorii: Nabory wniosków

Lista złożonych wniosków w naborze 4/2018

Publikujemy listę wniosków złożonych w ramach naboru nr 4/2018 na operacje w zakresie Kształtowania przestrzeni publicznej na cele społeczne, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Do dnia 24 września 2018 r. wpłynął 1 wniosek o przyznanie pomocy na łączną kwotę 33 000,00 PLN.

 

LISTA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH- NABÓR NR 4/2018.

LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W NABORZE NR 3/2018

Publikujemy listę wniosków złożonych w ramach naboru nr 3/2018 na operacje w zakresie wspierania inicjatyw w celu utworzenia i rozwoju inkubatora przetwórstwa lokalnego, poprzez szkolenia i konsultacje, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Do dnia 13 września 2018 r. wpłynął 1 wniosek o przyznanie pomocy na łączną kwotę 500 000,00 PLN.

LISTA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH- NABÓR NR. 3/2018.

LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W NABORZE NR 2/2018

Publikujemy listę wniosków złożonych w ramach naboru nr 2/2018 na operacje w zakresie Modernizacja i wyposażenie obiektów z przeznaczeniem na świetlice wiejskie i centra kultury, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Czytaj dalej LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W NABORZE NR 2/2018

SPOTKANIE INFORMACYJNO – SZKOLENIOWE

„Lokalna Grupa Działania  – Lider Dolina Strugu”, zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe związane z organizowanymi naborami:

– nr 3/3018 Wspierania inicjatyw w celu utworzenia i rozwoju inkubatora przetwórstwa lokalnego, poprzez szkolenia i konsultacje

– nr 4/2018 – „Kształtowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne”.

Czytaj dalej SPOTKANIE INFORMACYJNO – SZKOLENIOWE