Archiwum kategorii: Nabory wniosków

LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W NABORZE NR 1/2018

Publikujemy listę wniosków złożonych w ramach naboru nr 4/2017 na operacje w zakresie Kształtowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Czytaj dalej LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W NABORZE NR 1/2018

Lista złożonych wniosków o powierzenie grantu 2.2018.G

W związku z zakończonym terminem naboru wniosków nr 1/2018/G przekazujemy listę złożonych wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach projektów grantowych objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 pn.: 

Czytaj dalej Lista złożonych wniosków o powierzenie grantu 2.2018.G

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2018/G

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”
ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

w ramach projektu grantowego realizowanego przez LGD – Lider Dolina Strugu pn.

„Rozwój mikroregionu Doliny Strugu poprzez poprawę infrastruktury turystycznej i promocję produktów lokalnych”

w zakresie:

  • Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej – limit dostępnych środków –25 000,00 zł
  • Marketing produktów rolnych – limit dostępnych środków – 10 000,00 zł
  • Organizacja imprez integracyjnych kulturalnych i rekreacyjnych
    – limit dostępnych środków – 20 000,00 zł

Czytaj dalej OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2018/G

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2018

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”
ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

w zakresie: Kształtowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne.

Czytaj dalej OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2018