Archiwum kategorii: Nabory wniosków

lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru 1/2020/g

Informujemy, iż pracownicy biura, oraz Rada LGD, zakończyła ocenę wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 1/2020/G w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dotyczącego grantu „Rozwój obszaru poprzez odnowę zabytkowych obiektów oraz realizację inicjatyw oddolnych aktywizujących mieszkańców Doliny Strugu” .

Czytaj dalej lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru 1/2020/g

Lista operacji wybranych do dofinansowania- nabór 1/2020 kształtowanie przestrzeni publicznej

Informujemy, iż pracownicy biura oraz Rada LGD, zakończyła ocenę wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 1/2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dotyczącego naboru pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne”.

Czytaj dalej Lista operacji wybranych do dofinansowania- nabór 1/2020 kształtowanie przestrzeni publicznej

LISTA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORZE 1/2020/G

Publikujemy listę wniosków złożonych w ramach naboru nr 1/2020/G na operacje w zakresie:

  1. Wsparcie oddolne inicjatyw
  2. Podjęcie działań aktywnie włączających seniorów w życie społeczne obszaru
  3. Remont, modernizacja obiektów dziedzictwa sakralnego, kulturowego i historycznego

w ramach projektu grantowego pn. „Rozwój obszaru poprzez odnowę zabytkowych obiektów oraz realizację inicjatyw oddolnych aktywizujących mieszkańców Doliny Strugu” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj dalej LISTA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORZE 1/2020/G

LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W NABORZE NR 1/2020

Publikujemy listę wniosków złożonych w ramach naboru nr 1/2020 na operacje w zakresie Kształtowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj dalej LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W NABORZE NR 1/2020

informacja o spotkaniu informacyjnym ws. naboru 1/2020 oraz 1/2020/g

W imieniu Zarządu LGD – Lider Dolina Strugu, Biuro LGD zaprasza na spotkanie informacyjne i szkoleniowe związane z aktualnie trwającymi naborami wniosków.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 14 września 2020 r. o godzinie 10.00.

Podczas spotkania przedstawione zostaną informacje na temat aktualnych naborów wniosków (m.in. warunki naboru, kryteria wyboru operacji, kwalifikowalność wydatków) oraz odbędzie się szkolenie dotyczące wypełniania dokumentacji aplikacyjnej).

Na spotkanie zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, reprezentantów stowarzyszeń oraz mieszkańców gmin obszaru LGD.