Archiwum kategorii: Nabory wniosków

SPOTKANIE INFORMACYJNO – SZKOLENIOWE DOTYCZĄCE NABORÓW KONKURSOWYCH

„Lokalna Grupa Działania  – Lider Dolina Strugu”, zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe związane z ogłoszonymi naborami:

–  nr 1/2019 – Kształtowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne;

–  nr 2/2019 Podejmowanie działalności gospodarczej

Czytaj dalej SPOTKANIE INFORMACYJNO – SZKOLENIOWE DOTYCZĄCE NABORÓW KONKURSOWYCH

SPOTKANIE INFORMACYJNO – SZKOLENIOWE DOTYCZĄCE NABORÓW NA GRANTY

Lokalna Grupa Działania  – Lider Dolina Strugu”, zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe związane z ogłoszonymi naborami zakresu operacji grantowych:

– grant nr 1/2019/G  pn. Pobudzenie aktywności społeczności lokalnej w obszarze działań związanych z promowaniem dziedzictwa lokalnego, kultury, oraz podnoszeniem wiedzy” realizujący przedsięwzięcia:

Czytaj dalej SPOTKANIE INFORMACYJNO – SZKOLENIOWE DOTYCZĄCE NABORÓW NA GRANTY

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2019

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

 w zakresie Podejmowanie działalności gospodarczej na obszarze LGD

Czytaj dalej OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2019

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2019

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie:

Kształtowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne.

Czytaj dalej OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2019

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2019/G

grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu grantowego realizowanego przez „Lokalną Grupę Działania – Lider Dolina Strugu pn.

Poszerzenie oferty kulturalnej i rekreacyjnej Doliny Strugu z uwzględnieniem promocji produktów lokalnych”

w zakresie:

Czytaj dalej OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2019/G