Archiwum kategorii: Ocena wniosków

Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru 1/2018/G

Informujemy, iż pracownicy biura, oraz Rada LGD,  zakończyła ocenę wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 1/2018/G w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dotyczącego grantu „Wzmocnienie lokalnego potencjału Doliny Strugu poprzez aktywizację kapitału społecznego, promowanie produktów lokalnych oraz zachowanie dziedzictwa lokalnego”.

Czytaj dalej Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru 1/2018/G

Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru 2/2018/G

Informujemy, iż pracownicy biura, oraz Rada LGD,  zakończyła ocenę wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 2/2018/G w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dotyczącego grantu „Rozwój mikroregionu Doliny Strugu poprzez poprawę infrastruktury turystycznej i promocję produktów lokalnych”

Czytaj dalej Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru 2/2018/G

Informacja o zakończeniu naboru wniosków nr 1/2018 Kształtowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne”

Zgodnie z zapisami „Procedur oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD”, Rada Stowarzyszenia LGD – Lider Dolina strugu w dniu 28.06.2018 r. na podstawie uchwały numer IX/62/2018 podjęła decyzję o zakończeniu naboru wniosków nr 1/2018 bez dokonania wyboru wniosków do dofinansowania, ze względu na brak możliwości zrealizowania założonych celów i wskaźników zgodnie z zapisami Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016 – 2023.

Czytaj dalej Informacja o zakończeniu naboru wniosków nr 1/2018 Kształtowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne”