Archiwum kategorii: Ocena wniosków

WYNIKI NABORU NA GRANTY NR 2/2023/G

Informujemy, iż pracownicy biura oraz Rada LGD, zakończyła ocenę wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 2/2023/G w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dotyczącego grantu „ Aktywizacja mieszkańców na rzecz rozwoju obszaru Doliny Strugu poprzez organizację imprez, włączenie seniorów w życie społeczne obszaru oraz inwestycje w infrastrukturę turystyczną”.

Poniżej przedstawiamy:

Protokół z posiedzenia Rady

Uchwała wraz z listą operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej

Uchwała wraz z listą operacji wybranych do dofinansowaniaWYNIKI NABORU na granty NR 1/2023/G

Informujemy, iż pracownicy biura, oraz Rada LGD, zakończyła ocenę wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 1/2023/G w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dotyczącego grantu „ Aktywizacja mieszkańców do działań na rzecz zachowania dziedzictwa lokalnego poprzez realizację oddolnych inicjatyw”.

Poniżej przedstawiamy:

Protokół z posiedzenia Rady

Uchwała wraz z listą operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej

Uchwała wraz z listą operacji wybranych do dofinansowania

LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU NR 1/2023/G i 2/2023/G

W związku z zakończonym terminem naboru wniosków nr 1/2022/G oraz 2/2023/G przekazujemy listę złożonych wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach projektów grantowych objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 pn.: 

1/2023/G:

„Aktywizacja mieszkańców do działań na rzecz zachowania dziedzictwa lokalnego poprzez realizację oddolnych inicjatyw„

oraz

Czytaj dalej LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU NR 1/2023/G i 2/2023/G

lista złożonych wniosków w naborze nr 1/2023

Publikujemy listę wniosków złożonych w ramach naboru nr 1/2023 na operacje w zakresie Modernizacja i wyposażenie obiektów z przeznaczeniem na świetlice wiejskie i centra kultury w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Do dnia 18 kwietnia 2023 r. wpłynęło 2 wnioski o przyznanie pomocy na łączną kwotę 104 567,00 PLN.

LISTA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH- NABÓR NR 1/2023

Lista wniosków złożonych w ramach naboru 2/2023

Publikujemy listę wniosków złożonych w ramach naboru nr 2/2021 na operacje w zakresie Podejmowanie działalności gospodarczej na obszarze LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Do dnia 18 kwietnia 2023 r. wpłynęło 14 wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę 700 000 PLN.

LISTA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH- NABÓR NR 2/2023