Archiwum kategorii: Ocena wniosków

Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru 4/2018

Informujemy, iż pracownicy biura, oraz Rada LGD,  zakończyła ocenę wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 4/2018 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dotyczącego naboru pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne.”.

Czytaj dalej Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru 4/2018

Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru 3/2018

Informujemy, iż pracownicy biura, oraz Rada LGD,  zakończyła ocenę wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 3/2018 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dotyczącego naboru pn. „Wspieranie inicjatyw w celu utworzenia i rozwoju inkubatora przetwórstwa lokalnego, poprzez szkolenia i konsultacje”.

Czytaj dalej Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru 3/2018

Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru 2/2018

Informujemy, iż pracownicy biura, oraz Rada LGD,  zakończyła ocenę wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 2/2018 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dotyczącego naboru pn. „Modernizacja i wyposażenie obiektów z przeznaczeniem na świetlice wiejskie i centra kultury”.

Czytaj dalej Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru 2/2018

Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru 3/2018/G

Informujemy, iż pracownicy biura, oraz Rada LGD,  zakończyła ocenę wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 3/2018/G w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dotyczącego grantu „Pobudzenie aktywności społeczności lokalnej w obszarze działań związanych z promowaniem dziedzictwa lokalnego, kultury, podnoszenia wiedzy”.

Czytaj dalej Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru 3/2018/G