LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU NR 1/2023/G i 2/2023/G

W związku z zakończonym terminem naboru wniosków nr 1/2022/G oraz 2/2023/G przekazujemy listę złożonych wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach projektów grantowych objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 pn.: 

1/2023/G:

„Aktywizacja mieszkańców do działań na rzecz zachowania dziedzictwa lokalnego poprzez realizację oddolnych inicjatyw„

oraz

2/2023/G:

„Aktywizacja mieszkańców na rzecz rozwoju obszaru Doliny Strugu poprzez organizację imprez, włączenie seniorów w życie społeczne obszaru oraz inwestycje w infrastrukturę turystyczną”

Termin składania wniosków: od 3 kwietnia 2023 r. do 18 kwietnia 2023 r.

Lista złożonych wniosków_1_2023_G

Lista złożonych wniosków_2_2023_G