Archiwum kategorii: Bez kategorii

WYNIKI NABORU NR 1/2023 – Świetlice wiejskie

Informujemy, iż pracownicy biura, oraz Rada LGD, zakończyła ocenę wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 1/2023 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie „Modernizacja obiektów z przeznaczeniem na świetlice wiejskie”.

Poniżej przedstawiamy:

Protokół z posiedzenia Rady

Listę operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej

Lista operacji wybranych do dofinansowania

szkolenie dotyczące naborów 1/2023/G i 2/2023/g

Serdecznie zapraszamy wyszystkich mieszkańców Doliny Strugu na na szkolenie informacyjne dotyczące naborów na granty:

1/2023/G – Wsparcie oddolnych inicjatyw,
2/2023/G – Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych, Podjęcie działań aktywnie włączających seniorów w życie społeczne obszaru, Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej.

Czytaj dalej szkolenie dotyczące naborów 1/2023/G i 2/2023/g

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2022/G

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu” ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu grantowego realizowanego przez „Lokalną Grupę Działania – Lider Dolina Strugu” pn.

„Aktywizacja mieszkańców na rzecz rozwoju obszaru Doliny Strugu poprzez wsparcie oddolnych inicjatyw, organizację imprez oraz inwestycję w infrastrukturę turystyczną”

w zakresie:

Czytaj dalej OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2022/G

Zaproszenie na warsztat refleksyjny

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania corocznej ewaluacji wewnętrznej zgodnie z Wytyczną nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 „Lokalna Grupa Działania  – Lider Dolina Strugu” zaprasza:

członków Stowarzyszenia, mieszkańców,  samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz wszystkie osoby zainteresowane wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju do udziału w warsztacie refleksyjnym.

Czytaj dalej Zaproszenie na warsztat refleksyjny