Przedłużenie prac nad oceną i wyborem operacji w ramach naboru nr 4/2017

Zarząd LGD – Lider Dolina Strugu informuje o przedłużeniu prac nad oceną i wyborem operacji związanych z naborem nr 4/2017 „Modernizacja dróg lokalnych”. Procedura zostanie przeprowadzona w terminie 52 dni licząc od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków w ramach danego naboru, zgodnie z zapisem rozdziału VI. pkt. 2 oraz rozdziału VIII. pkt. 5 Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD.

Aktualizacja procedury oceny i wyboru wniosków w trybie konkursowym

W załączeniu przekazujemy do konsultacji społecznych procedurę oceny i wyboru operacji w trybie konkursowym. Potrzeba aktualizacji wynika z w głównej mierze z konieczności dostosowania procedury i dokumentacji do nowych rozporządzeń oraz wytycznych, a także chęcią ze strony LGD udoskonalenia oraz usprawnienia procesu oceny i wyboru wnioskodawców.

Czytaj dalej Aktualizacja procedury oceny i wyboru wniosków w trybie konkursowym

Aktualizacja dokumentacji grantowej

W związku z uruchomieniem procedury związanej z aktualizacją dokumentów dotyczących realizacji projektów grantowych w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020, informujemy i zapraszamy mieszkańców Doliny Strugu (gmin: Błażowa, Chmielnik, Hyżne,  Tyczyn, do zapoznania się i przeanalizowania proponowanych zmian oraz wyrażania swoich opinii i komentarzy odnośnie tych propozycji. Zmiany te wynikają w głównej mierze z konieczności dostosowania procedury i dokumentacji do nowych rozporządzeń oraz wytycznych, a także chęcią ze strony LGD udoskonalenia oraz usprawnienia procesu oceny i wyboru grantobiorców.

Czytaj dalej Aktualizacja dokumentacji grantowej