Archiwum kategorii: Lokalna Strategia Rozwoju

Zaproszenie na warsztat refleksyjny

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania corocznej ewaluacji wewnętrznej zgodnie z Wytyczną nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 „Lokalna Grupa Działania  – Lider Dolina Strugu” zaprasza:

członków Stowarzyszenia, mieszkańców,  samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz wszystkie osoby zainteresowane wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju do udziału w warsztacie refleksyjnym,

Czytaj dalej Zaproszenie na warsztat refleksyjny

LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W NABORZE NR 3/2019

Publikujemy listę wniosków złożonych w ramach naboru nr 3/2019 na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Czytaj dalej LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W NABORZE NR 3/2019

Kampania marketingowa produktów lokalnych Doliny Strugu

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Błędowa Tyczyńska „RAZEM” zrealizowała projekt pn. „Kampania marketingowa produktów lokalnych Doliny Strugu – opracowanie materiałów promocyjnych, kolportaż” mający na celu: „Wsparcie rozwoju gospodarczego poprzez działania innowacyjne i proekologiczne”.

Czytaj dalej Kampania marketingowa produktów lokalnych Doliny Strugu