Archiwum kategorii: Lokalna Strategia Rozwoju

Zaproszenie na warsztat refleksyjny

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania corocznej ewaluacji wewnętrznej zgodnie z Wytyczną nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 „Lokalna Grupa Działania  – Lider Dolina Strugu” zaprasza:

członków Stowarzyszenia, mieszkańców,  samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz wszystkie osoby zainteresowane wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju do udziału w warsztacie refleksyjnym.

Czytaj dalej Zaproszenie na warsztat refleksyjny

Punkty konsultacyjne

Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”  zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do odwiedzania Punktów Konsultacyjnych, które zlokalizowane będą 28 grudnia 2022 r.:

  1. godz 09:00-13:00 w biurze LGD Lider Dolina Strugu, ul. Myśliwska 16, 36-030 Błażowa,
  2. godz. 09:00-12:30 w Urzędzie Gminy w Tyczynie, ul. Rynek 18, 36-020 Tyczyn
  3. godz. 13:00-15:00 w budynku Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego, 36-016 Chmielnik 49.

W punkcie konsultacyjnym będzie można uzyskać informacje m.in. na temat planowanych do ogłoszenia w I kwartale 2023 roku naborów wniosków (m.in. warunków naboru, kryteriów wyboru operacji, kwalifikowalności wydatków) oraz założeń Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.


Wszystkich zainteresowanych działaniami PROW 2014-2020 serdecznie zapraszamy!

Nadzwyczajne Walne zebranie Członków 20-12-2022

Działając na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach Dz. U. 1989 nr 20 poz. 104 oraz Statutu „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu”, zapraszamy na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” które odbędzie się w dniu 20 grudnia 2022 roku (wtorek) o godz. 15oo w siedzibie LGD w Błażowej ul. Myśliwska 16 ( Dworek ).

Czytaj dalej Nadzwyczajne Walne zebranie Członków 20-12-2022

aktualizacja lsr

W związku z uruchomieniem procedury związanej z aktualizacją Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanej przez społeczność na lata 2016-2022 „Lokalnej Grupy Działania”- Lider Dolina Strugu, zapraszamy wszystkich przedstawicieli interesariuszy LSR (samorządów, organizacji pozarządowych oraz osoby fizyczne) do zapoznania się z proponowanymi zmianami oraz wyrażania swoich opinii i komentarzy odnośnie tych propozycji.

Czytaj dalej aktualizacja lsr