Zaproszenie do udziału w badaniu ewlauacyjnym

Szanowni mieszkańcy Doliny Strugu, beneficjenci!

Zwracamy się z gorącą prośbą o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej, która ma na celu analizę procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju gmin Doliny Strugu. Ankiety znajdują się w panelu bocznym po prawej stronie —–>

Dziękujemy za wypełnienie i przesłanie!