Umowy na 2 projekty grantowe podpisane!

W dniu wczorajszym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackie – serwis samorządu województwa przedstawiciele naszego LGD podpisali umowy o przyznanie pomocy na 2 projekty grantowe, których łączna wartość wyniesie 330 774 zł.

W ramach wspomnianych projektów, grantobiorcy będą realizować zróżnicowane działania: budowa i przebudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, zakup strojów i umundurowania, organizację imprez integracyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz działania mające na celu aktywizację seniorów.

Operacje grantowe realizowane będą do końca maja 2024 r. i są finansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.