Punkty konsultacyjne

Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”  zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do odwiedzania Punktów Konsultacyjnych, które zlokalizowane będą 28 grudnia 2022 r.:

  1. godz 09:00-13:00 w biurze LGD Lider Dolina Strugu, ul. Myśliwska 16, 36-030 Błażowa,
  2. godz. 09:00-12:30 w Urzędzie Gminy w Tyczynie, ul. Rynek 18, 36-020 Tyczyn
  3. godz. 13:00-15:00 w budynku Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego, 36-016 Chmielnik 49.

W punkcie konsultacyjnym będzie można uzyskać informacje m.in. na temat planowanych do ogłoszenia w I kwartale 2023 roku naborów wniosków (m.in. warunków naboru, kryteriów wyboru operacji, kwalifikowalności wydatków) oraz założeń Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.


Wszystkich zainteresowanych działaniami PROW 2014-2020 serdecznie zapraszamy!