WYNIKI NABORU NR 2/2023 – podejmowanie działalności gospodarczej

Informujemy, iż pracownicy biura, oraz Rada LGD, zakończyła ocenę wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 2/2023 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie „Podejmowanie działalności gospodarczej”.

Poniżej przedstawiamy:

Protokół z posiedzenia Rady

Listę operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej

Lista operacji wybranych do dofinansowania