Szkolenie „Zasady oceny i wyboru projektów do dofinansowania”

Serdecznie zapraszamy członków Rady „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” na szkolenie „Zasady oceny i wyboru projektów do dofinansowania”, które rozpocznie się 6 października 2017 r.  o godz. 8.45 w siedzibie „Lokalnej Grupy Działania  – Lider Dolina Strugu”, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16.

Poniżej przedstawiamy program dwudniowego szkolenia:

PROGRAM

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu”

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 18 września 2017 r. w biurze LGD- ul. Myśliwska 16, 36-030 Błażowa, o godzinie 16:00 z następującym porządkiem obrad:

Czytaj dalej Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu”

lista operacji wybranych- tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego

Informujemy, iż pracownicy biura, oraz Rada LGD,  zakończyła ocenę wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 3/2017 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie wspierania inicjatyw w celu utworzenia i rozwoju inkubatora przetwórstwa lokalnego, poprzez szkolenia i konsultacje.

Czytaj dalej lista operacji wybranych- tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego