SPOTKANIE INFORMACYJNO – SZKOLENIOWE DOTYCZĄCE NABORu NA GRANTY

Lokalna Grupa Działania  – Lider Dolina Strugu”, zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe związane z ogłoszonym naborem nr 1/2022/G  pn. Aktywizacja mieszkańców na rzecz rozwoju obszaru Doliny Strugu poprzez wsparcie oddolnych inicjatyw, organizację imprez oraz inwestycję w infrastrukturę turystyczną realizujący przedsięwzięcia:

  • Wsparcie oddolne inicjatyw
  • Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych
  • Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej

Spotkanie odbędzie się we wtorek 14 czerwca 2022 r. o godzinie 11.00, w siedzibie „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu”, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16.

Podczas spotkania przedstawione zostaną informacje dotyczące warunków przyznania pomocy, kryteriów wyboru operacji, kwalifikowalność wydatków a także odbędzie się szkolenie dotyczące wypełniania dokumentacji aplikacyjnej.

Na spotkanie zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, reprezentantów stowarzyszeń oraz mieszkańców gmin obszaru LGD.