Informacja odnośnie spotkania konsultacyjnego

Informujemy, iż w nawiązaniu do decyzji o zamknięciu biura, celem realizacji procesu konsultacji społecznych w zakresie planowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju, spotkanie konsultacyjne planowane na poniedziałek 16 marca 2020 r. nie odbędzie się.

Osoby zainteresowane konsultacją indywidualną prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 668103506. Wnioski formalne dotyczące propozycji zmian w LSR prosimy przesyłać w formie skanu na adres mailowy – biuro@liderds.ostnet.pl, lub pocztą pod adres: Błażowa, ul. Myśliwska 16, 36-030 Błażowa. Ze względu na zaistniałą sytuację wydłużamy termin na składanie wniosków do 19 marca 2020 r. włącznie, do godziny 12:00.

Liczymy na wyrozumiałość mieszkańców ze względu na obecną wyjątkową sytuację staramy się zapewnić możliwie jak największy dostęp do informacji, zachowując konieczne standardy bezpieczeństwa.