OGŁOSZENIE o zamknięciu biura

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”, w związku z zaistniałą sytuacją (zagrożenie COVID-19) podjęła decyzję o zamknięciu Biura LGD od 16 marca 2020 r.  do odwołania. Podjęcie tej decyzji jest podyktowane odpowiedzialnością i troską o zdrowie i bezpieczeństwo personelu Biura i Beneficjentów.

Informujemy, iż pracownicy Biura, będą w tym czasie pracować zdalnie, pozostają do Państwa dyspozycji za pośrednictwem maila: biuro@liderds.ostnet.pl

Informacje nt. możliwości pozyskiwania środków będą udzielane w formie e-mailowej. O dalszych decyzjach będziemy Państwa informować na naszej stronie internetowej.