Nadzwyczajne walne zebranie członków

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 19 marca 2020 r. w biurze „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” ul. Myśliwska 16, 36-030 Błażowa, o godzinie 10:00 z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Omówienie zakresu aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014- 2020 „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” oraz podjęcie uchwały w tej sprawie.
5. Omówienie proponowanych zmian w harmonogramie naboru wniosków.
6. Sprawy różne, dyskusja i wnioski.
7. Zakończenie obrad.