punkt konsultacyjny

Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”  zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do odwiedzenia Punktu Konsultacyjnego, który zlokalizowany jest w biurze Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu w Błażowej przy ul. Myśliwskiej 16 w terminie do zakończenia naboru wniosków nr 3/2019 tj. 11 grudnia 2019.

W punkcie konsultacyjnym będzie  można uzyskać informacje na temat aktualnych naborów wniosków :

3/2019 – Rozwijanie działalności gospodarczej

(m.in. warunków naboru, kryteriów wyboru operacji, kwalifikowalności wydatków) oraz założeń Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.
Wszystkich zainteresowanych działaniami PROW 2014-2020 serdecznie zapraszamy!