LIsta operacji wybranych do dofinansowania- nabór 1/2019- Kształtowanie przestrzeni publicznej

Informujemy, iż pracownicy biura oraz Rada LGD,  zakończyła ocenę wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 1/2019 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dotyczącego naboru pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne”.

Poniżej przedstawiamy:

Protokół z posiedzenia Rady

Uchwała wraz z listą operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej.

Uchwała wraz z listą operacji wybranych do dofinansowania.