POSIEDZENIE RADY – OCENA WNIOSKÓW

Informujemy o posiedzeniu Rady, które planowane jest na dzień 29 listopada 2019 r. na godz. 9:00. Posiedzenie odbędzie się w siedzibie LGD – Lider Dolina Strugu w Błażowej ul. Myśliwska 16.
Przedmiotem obrad będzie ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju i ocena operacji w oparciu o lokalne kryteria wyboru wniosków złożonych w naborach dotyczących naborów 1/2019, 2/2019, 1/2019/G, 2/2019/G w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.