NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW „LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA – LIDER DOLINA STRUGU”

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 19 listopada2019 r. w biurze „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” ul. Myśliwska 16, 36-030 Błażowa, o godzinie 14:00 z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Omówienie zakresu aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014- 2020 „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” oraz podjęcie uchwały w tej sprawie.

5.      Sprawy różne, dyskusja i wnioski.

6.      Zakończenie obrad.