SPOTKANIE INFORMACYJNO – SZKOLENIOWE DOTYCZĄCE NABORU KONKURSOWEGO W RAMACH ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”, zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe związane z ogłoszonym naborem nr 3/2019 – Rozwój działalności gospodarczej.

Spotkanie odbędzie się w środę 27 listopada 2019 r. o godzinie 09:00 w siedzibie „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu”, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16.

Podczas spotkania przedstawione zostaną informacje na temat warunków naboru, kryteria wyboru operacji, kwalifikowalność wydatków oraz odbędzie się szkolenie dotyczące wypełniania dokumentacji aplikacyjnej. Na spotkanie zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem środków na rozwój firmy z terenu gmin obszaru LGD (Błażowa, Chmielnik, Hyżne i Tyczyn).