OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 4/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r.

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

w zakresie: Modernizacja dróg lokalnych

Czytaj dalej OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 4/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r.

Posiedzenie Rady- ocena wniosków złożonych w naborze nr 3/2017

Podaje sie do wiadomości informację o posiedzeniu Rady „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu”, które odbędzie się w dniu
21 sierpnia 2017r. od godz. 1600 w biurze LGD w Błażowej, ul. Myśliwska 16.

W porządku obrad jest ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju i ocena operacji wybranych do dofinansowania w oparciu o lokalne kryteria wyboru, wniosków złożonych w naborze dotyczącym  Wspierania inicjatyw w celu utworzenia i rozwoju inkubatora przetwórstwa lokalnego, poprzez szkolenia i konsultacje” w okresie od 14 lipca 2017 r. do 27 lipca 2017 r.

LISTA OPERACJI WYBRANYCH- ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Informujemy, iż pracownicy biura, oraz Rada LGD,  zakończyła ocenę wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 2/2017 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.

Czytaj dalej LISTA OPERACJI WYBRANYCH- ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W NABORZE NR 3/2017

Publikujemy listę wniosków złożonych w ramach naboru nr 3/2017 na operacje w zakresie wspierania inicjatyw w celu utworzenia i rozwoju inkubatora przetwórstwa lokalnego, poprzez szkolenia i konsultacje, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Do dnia 27 lipca 2017 r. wpłynął 1 wniosek o przyznanie pomocy na łączną kwotę 500 000,00 PLN

LISTA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH- NABÓR NR. 3/2017 PLN.

Lista operacji wybranych- podejmowanie działalności

Informujemy, iż pracownicy biura, oraz Rada LGD,  zakończyła ocenę wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 1/2017 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Czytaj dalej Lista operacji wybranych- podejmowanie działalności