Spotkanie informacyjne i szkolenie dotyczące naborów na granty

W imieniu Zarządu LGD – Lider Dolina Strugu, Biuro LGD zaprasza na spotkanie informacyjne i szkolenie związane z organizowanymi naborami wniosków z zakresu operacji grantowych.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 22 stycznia 2018 r. o godzinie 10.00.

Podczas spotkania przedstawione zostaną informacje na temat aktualnych naborów wniosków (m.in. warunki naboru, kryteria wyboru operacji, kwalifikowalność wydatków) oraz odbędzie się szkolenie dotyczące wypełniania dokumentacji aplikacyjnej).

Na spotkanie zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, reprezentantów stowarzyszeń oraz mieszkańców gmin obszaru LGD.