szkolenie dotyczące naborów 1/2023/G i 2/2023/g

Serdecznie zapraszamy wyszystkich mieszkańców Doliny Strugu na na szkolenie informacyjne dotyczące naborów na granty:

1/2023/G – Wsparcie oddolnych inicjatyw,
2/2023/G – Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych, Podjęcie działań aktywnie włączających seniorów w życie społeczne obszaru, Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej.

Czytaj dalej szkolenie dotyczące naborów 1/2023/G i 2/2023/g

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2023 z dnia 8 marca 2023 r.

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

w zakresie
Modernizacja i wyposażenie obiektów z przeznaczeniem na świetlice
wiejskie i centra kultury

Czytaj dalej OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2023 z dnia 8 marca 2023 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2023 z dnia 8 marca 2023 r.

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

w zakresie
Podejmowanie działalności gospodarczej na obszarze LGD

Czytaj dalej OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2023 z dnia 8 marca 2023 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2023/G

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu” ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu grantowego realizowanego przez „Lokalną Grupę Działania – Lider Dolina Strugu” pn. “Aktywizacja mieszkańców do działań na rzecz zachowania dziedzictwa lokalnego poprzez realizację oddolnych inicjatyw”

w zakresie:

Wsparcie oddolnych inicjatyw – limit dostępnych środków – 37 253,21 EUR (149 012,84 zł)

Czytaj dalej OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2023/G