Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu”

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 18 września 2017 r. w biurze LGD- ul. Myśliwska 16, 36-030 Błażowa, o godzinie 16:00 z następującym porządkiem obrad:

Czytaj dalej Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu”

lista operacji wybranych- tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego

Informujemy, iż pracownicy biura, oraz Rada LGD,  zakończyła ocenę wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 3/2017 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie wspierania inicjatyw w celu utworzenia i rozwoju inkubatora przetwórstwa lokalnego, poprzez szkolenia i konsultacje.

Czytaj dalej lista operacji wybranych- tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 4/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r.

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

w zakresie: Modernizacja dróg lokalnych

Czytaj dalej OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 4/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r.

Posiedzenie Rady- ocena wniosków złożonych w naborze nr 3/2017

Podaje sie do wiadomości informację o posiedzeniu Rady „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu”, które odbędzie się w dniu
21 sierpnia 2017r. od godz. 1600 w biurze LGD w Błażowej, ul. Myśliwska 16.

W porządku obrad jest ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju i ocena operacji wybranych do dofinansowania w oparciu o lokalne kryteria wyboru, wniosków złożonych w naborze dotyczącym  Wspierania inicjatyw w celu utworzenia i rozwoju inkubatora przetwórstwa lokalnego, poprzez szkolenia i konsultacje” w okresie od 14 lipca 2017 r. do 27 lipca 2017 r.