walne zebranie członków lgd

Działając na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach Dz. U. 1989 nr 20 poz. 104 oraz Statutu „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu”, zapraszamy na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” które odbędzie się w dniu 16 grudnia 2020 roku (środa) o godz. 10:00 w Biurze LGD w Błażowej ul. Myśliwska 16 (Dworek).

Czytaj dalej walne zebranie członków lgd

lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru 1/2020/g

Informujemy, iż pracownicy biura, oraz Rada LGD, zakończyła ocenę wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 1/2020/G w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dotyczącego grantu „Rozwój obszaru poprzez odnowę zabytkowych obiektów oraz realizację inicjatyw oddolnych aktywizujących mieszkańców Doliny Strugu” .

Czytaj dalej lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru 1/2020/g