SPOTKANIE INFORMACYJNO – SZKOLENIOWE

W imieniu Zarządu LGD – Lider Dolina Strugu, Biuro LGD zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe związane z organizowanymi naborami wniosków z zakresu operacji grantowych i naboru nr 1/2018 – Kształtowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne.

Spotkanie odbędzie się w piątek 18 maja 2018 r. o godzinie 10.00 w siedzibie „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu”; Błażowa ul. Myśliwska 16.

Podczas spotkania przedstawione zostaną informacje na temat aktualnych naborów wniosków (m.in. warunki naboru, kryteria wyboru operacji, kwalifikowalność wydatków) oraz odbędzie się szkolenie dotyczące wypełniania dokumentacji aplikacyjnej).

Na spotkanie zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, reprezentantów stowarzyszeń, parafii, mieszkańców gmin obszaru LGD oraz innych podmiotów zajmujących się działalnością społeczną.