PUNKT KONSULTACYJNY

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu” zaprasza w poniedziałek 21 maja 2018 roku w godzinach od 11 do 14  wszystkie zainteresowane osoby do odwiedzenia Punktu Konsultacyjnego, który zlokalizowany będzie w Urzędzie Gminy w Tycznie( Sala konferencyjna).

W punkcie konsultacyjnym będzie  można uzyskać informacje na temat aktualnych naborów wniosków 1/2018, 1/2018/G, 2/2018/G (m.in. warunki naboru, kryteria wyboru operacji, kwalifikowalność wydatków)  oraz założeń Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020.

Wszystkich zainteresowanych działaniami PROW 2014-2020 serdecznie  zapraszamy!