Rozstrzygnięcie protestu- nabór nr 1/2017

Lokalna Grupa Działania- „Lider Dolina Strugu” informuje, iż Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał rozstrzygnięcia protestu, złożonego ws. oceny wniosku nr 14/1/2017 w ramach naboru na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Zarząd Województwa podjął decyzję o pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia, ze względu na brak uzasadnienia stanowiska Wnioskodawcy oraz wskazania, w jakim zakresie podmiot ubiegający się o wsparcie nie zgadza się z oceną Rady Lokalnej Grupy Działania „Lider Dolina Strugu”.