Szkolenie „Zasady oceny i wyboru projektów do dofinansowania”

Serdecznie zapraszamy członków Rady „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” na szkolenie „Zasady oceny i wyboru projektów do dofinansowania”, które rozpocznie się 6 października 2017 r.  o godz. 8.45 w siedzibie „Lokalnej Grupy Działania  – Lider Dolina Strugu”, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16.

Poniżej przedstawiamy program dwudniowego szkolenia:

PROGRAM