Lista złożonych wniosków w naborze nr 4/2017

Publikujemy listę wniosków złożonych w ramach naboru nr 4/2017 na operacje dotyczące modernizacji dróg lokalnych, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Do dnia 9 października 2017 r. wpłynęło 6 wniosków wniosek o przyznanie pomocy na łączną kwotę 763 538,32 PLN

LISTA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH- NABÓR NR. 4/2017 PLN.