Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu”

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 18 września 2017 r. w biurze LGD- ul. Myśliwska 16, 36-030 Błażowa, o godzinie 16:00 z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Zmiana składu Rady.
  5. Aktualizacja dokumentu
  6. Omówienie zakresu aktualizacji  procedury grantowej oraz podjęcie uchwały w tej sprawie.
  7. Omówienie zakresu aktualizacji Regulaminu Rady (zmiana załączników) oraz podjęcie uchwały w tej sprawie.
  8. Sprawy różne, dyskusja i wnioski.
  9. Zakończenie obrad.