lista operacji wybranych- tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego

Informujemy, iż pracownicy biura, oraz Rada LGD,  zakończyła ocenę wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 3/2017 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie wspierania inicjatyw w celu utworzenia i rozwoju inkubatora przetwórstwa lokalnego, poprzez szkolenia i konsultacje.

Poniżej przedstawiamy:

Protokół z posiedzenia Rady

Listę operacji zgodnych z LSR/PROW 2014-2020

Lista operacji wybranych do dofinansowania